I think you have different soulmates throughout your life.
  Kim Kardashian   Kim Kardashian Quotes